BiznisTravnik

Održan sajam ideja u Beezone biznis inkubatoru

Centar za edukaciju mladih, u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom za regiju Centralna BiH – REZ, u okviru aktivnosti BeeZone biznis inkubatora i projekta „Trik za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu“,  organizovao je Sajam ideja za mlade iz Travnika.

 

 

Na sajmu su predstavljene inovativne poslovne ideje mladih poduzetnika i njihova startup preduzeća, koja su podržana kroz projekat „Trik za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu“, kao i mogućnosti koje BeeZone biznis inkubator nudi mladima u Travniku.

Sajam je organizovan za učenike srednjih škola, studente i mlade ljude koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje, kao vid motivacije da razvijaju svoj poslovne ideje i koriste prilike koje im se pružaju u njihovom okruženju, posebno kroz BeeZone biznis inkubator. Inkubator mladima nudi sve potrebne resurse za razvoj njihovih poslovnih ideja, mentorsku podršku i pristup fondovima za finansiranje, a svi imaju mogućnost postati njegovi stanari kroz različite programe.

Posjetiocima su svoje biznise predstavili sadašnji stanari BeeZone biznis inkubatora Mirela Džinić, Enisa Mahmutović i Alen Kapetan, a pričali su im i o svom poduzetničkom putu kroz učešće u projektu „Trik“ od podnošenja prijave, pohađanja BeeZone Startup akademije, na kojoj su naučili kako upravljati biznisom, od ideje do plasiranja proizvoda na tržište, te kako je to biti poduzetnik u Travniku, koji dosad nije imao ovakav vid podrške inovativnim poslovnim idejama mladih.

Sajam ideja zatvoren je Završnom konferencijom projekta „Trik za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu“, na kojoj su predstavljene realizovane aktivnosti i rezultati projekta, te planovi za daljnji rad Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Travnik.

 

Kroz dva ciklusa projekta „Trik za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu“, novčanim iznosom od po 5.000 eura, podržano je ukupno dvanaest startup preduzeća, na čijem čelu su mladi.

Vodeći partner u projektu „TRIK za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu“ je Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ, a partneri su: Općina Travnik, Centar za edukaciju mladih – CEM, Sveučilište/Univerzitet “Vitez” u Travniku, Služba za zapošljavanje SBK/KSB, GS tmt d.o.o. Travnik i NOBIL d.o.o. Nova Bila, a isti se se implementira u okviru krovnog projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, kojeg finansira EU, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

 

(CEM)