Život

Održan seminar o primjeni novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija u obrazovanju

S ciljem jačanja saradnje s lokalnom zajednicom Fakultet informacijskih tehnologija Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ i Microsoft BiH, u saradnji s kantonalnim Ministarstvom obrazovanja, organizirali su jednodnevni seminar za prosvjetne radnike svih osnovnih i srednjih škola s područja KSB/SBK o temi „Primjena novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija u nastavnom procesu“.

prosvjetari_seminar2

Predavači na seminaru bile su nastavnice Dženita Arbak i Fahrija Muratović ispred Microsofta BiH, te mr. Almira Salkić s FIT-a Sveučilišta „VITEZ“ koja je govorila o zaštiti djece na Internetu.

Glavni organizator seminara doc.dr. Hadžib Salkić, prodekan FIT-a Sveučilišta „VITEZ“ kazao je da kako su učesnici seminara dobili softvere koje mogu primijeniti u nastavi kao i Certifikate za učešće.