Održana manifestacija „Meokrnje 2018“

Danas je na Meokrnju,  na platou planine Vlašić,  održana  manifestacija „Meokrnje 2018“ kojom se odaje počast bosanskohercegovačkim patriotama koji su položili svoje živote u odbrane BiH. Organizatori manifestacije su Udruženje antifašista i boraca NOR-a 1941-1945 Travnik, Kantonalna organizacija  demobilisanih boraca srednja Bosna i Mjesna zajednica Gluha Bukovica u općini Travnik.

 

 

Na početku manifestacije upriličeno je postrojavanje oslobodilaca Meokrnja iz 1992. godine , te predaja raporta.

Prisutnima su se obratili Ahmo Musić, predstavnik MZ Gluha Bukovica,  Fuad Lolić, predsjednik Udruženje antifašista i boraca NOR-a 1941-1945 Travnik i Hadžo Karić, predsjednik Udruženja demobilisani boraca Travnik.

O značaju kote Meokrnje u proteklim ratovima govorio je brigadir Fahir Čamdžić,  penzionisani oficir Armije Republike BiH koji je komandovao oslobađanjem Meokrnja, a ratnom putu 727. Slavne brigade njen ratni komandant Mustafa Fazlić, dobitnik najvišeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“.

Na skupus su se obratili i Aljo ef. Cikotić ispred Travničkog muftijstva, Sakib Halilović ispred Ministarstva za boračka pitanja F BiH i predsjednik Organizacinog odbora, Admir Hadžiemrić.

 

Značajna kota u dva rata

 

Na  prostoru Meokrnja  u toku Drugog svjetskog rata svoje živote položili su pripadnici  Travničkog partizanskog odreda i Zeničke partizanske čete, dok je nešto dalje poginulo još sedam pripadnika Travničkog partizanskog odreda.

U jesen 1992. godine više odreda i jedinica sa područja Travnik oslobodile su Meokrnje i to je bila jedna od prvi oslobeđenih teritorija tokom agresije na BiH. Nešto kasnije kotu Meokrnje i okolne kote zauzela 727. Slavna brigada, koja je ove godine obilježila 25 godina od formiranja, u sadejstvu sa drugim jedinicama 7. Korpusa Armije BiH.