OO SDP Travnik: Po 700 KM za dva mjeseca nerada OV Travnik!

 

Poštovane građanke i građani  općine Travnik,

 

Već su prošla skoro dva mjeseca od posljednje sjednice Općinskog vijeća Travnik, a vladajuće SDA i HDZ BiH ne mogu i neće da dogovore dnevni red za narednu sjednicu OV. Vjerovatno misle da u ovom gradu i u našoj općini sve funkcioniše kako treba, pa nema potrebe da se ispunjavaju aktivnosti usvojene u Programu rada OV Travnik za 2017.godinu.

Zvuči nevjerovatno i da će vijećnici uredno primiti svoje paušale za august i septembar, bez  ijedne aktivnosti na poboljšanju uslova života u našoj općini. Paušali u iznosu od 700,00 KM, koje će svi vijećnici primiti za ova dva mjeseca nerada, nisu ništa drugo već novac uzet od radnika u sektoru tekstila i obuće, koji se dobro namuče da zarade plate koje su najmanje u Federaciji BiH, a uredno plaćaju svoje poreske obaveze.

Koristimo ovu priliku da javno pozovemo SDA i HDZ BiH da se dogovore i što prije sazovu sjednicu OV Travnik, kako bi na dnevni red došle tačke koje opterećuju političku situaciju u gradu. Izgradnja biciklističke staze u dužini od 300 metara (??? ), koju će građani Travnika platiti kao da gradimo autoput, Gradski trg  u Travniku na koji je postavljena oprema koja ne zadovoljava uslove objavljene u konkursu za izgradnju trga, presuda Ustavnog suda F BiH protiv Općine Travnik o neustavnoj Odluci o visini komunalnih taksi, i da dalje ne nabrajamo promašaje trenutne garniture koja je na vlasti u Travniku već predugih 25 godina.

Gospodo iz vladajućih stranaka, počnite raditi posao i ispunjavati svoja obećanja koja ste dali svojim biračima, a koje ne znate kako da ispunite, jer nemate sposobnosti za to!

 

        Klub vijećnika OO SDP BiH Travnik

         u Općinskom vijeću Travnik