Travnik

Opasna taksi stajališta, kladionice i izbor direktora Obdaništa?

 

I na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Travnik vijećnici su postavljali pitanja administraciji. Dobar dio ovih pitanja su  ustvari pitanja građana koji nisu u prilici da direktno pitaju načelnika i općinsku admnistraciju o određenim problemima i aktuelnim temama.

Mervana Mujić (DF)

Vijećnica Mervana Mujić (DF) imala pitanje vezano za taksi stajalište „Zelena pijaca“

-OV Travnik je na sjednici od 02.09.2015. godine donijelo odluku o taksi stajalištima na području općine Travnik kojom je utvrdjeno i  stajalište kod „Zelene pijace“  sa tri  mjesta.

Zašto se na toj lokaciji nije prema planu  napravila arhitektonska barijera,  asfaltiran i ugrađen ivičnjak koji bi spriječio nelegalan pristup vozilima, koja ulaze neposredno iz ulice Šehida odnosno sa magistralnog puta?  Barijera je postavljena u vidu lanca koji je otkačen, položen na zemlju. Ovakav način uključenja u saobraćaj direktno ugrožava sve učesnike u saobraćaju. – pojasnila je vijećnica Mujić.

Siniša Dukić (SDP)

Vijećnik Siniša Dukić (SDP) pitao je zašto se ne primjenjuje Zakon o igrama na sreću Srednjobosanskog kantona.

-Kada će se početi primjenjivati kantonalni zakon o igrama na sreću? – pitao je vijećnik Dukić pojasnivši kako se kladionice u Travniku nalaze pored obrazovnih i vjerskih institucija.

Silva – Marija Vidović (HDZ 1990)

Vijećnica Marija-Silva Vidović (HDZ 1990) postavila je pitanje u ime građana Travnika,a vezano za imenovanje direktora u JU Obradnište Travnik.

 

-Zašto se odugovlači sa imenovanjem ravnatelja  JU Obdanište  Travnik s obzirom da se po ko zna koji put produžava mandat osobi koja ima samo VI stupanj stručne spreme?- pitala je vijećnica Vidović.