Travnik

Radovi na putu u Docu na Lašvi

U toku su sanacioni radovi na magistralnom putu M-5 na prilazu Travniku. Saniraju oštećeni dijelovi kolovoza u Docu na Lašvi, te udarne rupe. Zbog radova odvijanje saobraćaja nešto je usporeno na ovoj dionici. Inače, asfaltna podloga u Docu na Lašvi oštećena je  i propala na nekoliko lokacija. Na nekoliko lokacija u smjeru Kanara i Travnika pojavile su se velike rupe gdje je očigledno propala i podloga.