Politika

Predsjednik F BiH Marinko Čavara sa Mladeži HDZ BiH

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara primio je danas predsjednika Mladeži HDZ-a BiH Maria Mikulića i dopredsjednike Jakova Križanovića i Ivona Jerkovića.

Predsjednik Mladeži Mikulić upoznao je Predsjednika Federacije BiH s aktivnostima i planovima koje Mladež HDZ-a BiH provodi na poboljšanju položaja mladih u Federaciji BiH i BiH.

Razgovarali su o aktivnostima koje Mladež HDZ-a BiH planira provoditi u praćenju provedbe Zakona o mladima, Zakona o Volontiranju, te aktivno uključivanje u donošenje Strategije za mlade u Federaciji BiH.

Predsjednik Mikulić je zamolio da se pri provođenju odluke Ustavnog suda o neustavnim ministarstvima u Federaciji BiH, oformi ministarstvo za mlade.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara kazao je da je otvoren za suradnju s ciljem unapređenja položaja mladih u Federaciji BiH i BiH. „Pred vama mladima su velike mogućnosti jer budućnost pripada obrazovanim i sposobnim.“ poručio je Predsjednik Federacije BiH.