Travnik

Općina Travnik prva u BIH potpisala Memorandum o saradnji za za borbu protiv korupcije

 

Općina Travnik i Fondacija INFOHOUSE potpisali su Memorandum o saradnji na realizaciji projekta pod nazivom“Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i općina na izradi strategija/akcionih planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou“.

 

Ovaj projekat inace je rezultat Ugovora između Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Centra za razvoj medija i analize(CRMA) za realizaciji projekta“Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva ACCOUNT“.

Memorandumom su definisane aktivnosti svih učesnica projekta a prvi korak biće formiranje zajedničke radne grupe,zatim tehnička podrška,izgradnja kapaciteta i slično a sve u cilju smanjenja korupcije i povećanja prevencije u brobi protiv korupcije na lokalnom nivou.