Počela realizacija projekata održavanja magistralne ceste na području općine Travnik

Dogovori Općine Travnik i JP ‘Ceste Federacije BIH” vezani za redovno održavanje magistralne ceste počeli da daju rezultate. Na Kalibunaru postavljena nova zaštitna ograda duž magistralna ceste.

 

Rezultati višemjesečnih dogovora između Općine Travnik i JP”Ceste Federacije BiH” koji se odnose na redovno i investicijsko održavanje dionica magistralne ceste kroz područje naše općine postaju vidljivi građanima, a uskor slijede i novi projekti.

-Počeli su i dogovori stručnih timova na iznalaženju adekvatnog sigurnosnog rješenja na magistralnom putu M-5 u ulici Šehida ( uže gradsko jezgro). Pored navedenog intenzivirane su aktivnosti na izgradnji priključne trake za JU Bolnica  Travnik . – saopćeno je iz Općine Travnik .