BiznisTravnik

Općina Travnik uputila Javni poziv za poslodavce

Općina Travnik uputila Javni poziv za podnošenje prijava za poduzetnike-poslodavce za šestomjesečnu praktičnu doobuku i zapošljavanje mladih nezaposlenih osoba.

 

 

Na osnovu člana 95. Statuta Općine Travnik (Prećišćeni tekst “Službene novine Općine Travnik”, broj 11/05) i Sporazuma o zajedničkoj implementaciji projekta “PRO-POSO” u 2018. godini, načelnik Općine Travnik,                   u p u ć u j e

 

JAVNI POZIV

 

Za podnošenje prijava za poduzetnike-poslodavce za šestomjesećnu praktičnu doobuku i zapošljavanje mladih nezaposlenih osoba

Općina Travnik raspisuje Javni poziv za poduzetnike-poslodavce koji će u periodu od 01.04.2018. do 30.09.2018. godine prihvatiti na šestomjesećnu praktičnu doobuku i zapošljavanje nezaposlene osobe od 18 do 35 godina starosti, sa završenom srednjom stručnom školom, a koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba (Zavod za zapošljavanje Travnik).

Općina Travnik i Njemačka fondacija WoH-D, u saradnji sa Udruženjem “Progres”, Sarajevo, će obezbjediti sredstva za finansijsku podršku 8 (osam) polaznika doobuke, u iznosu od 400,00 KM mjesećno za svakog polaznika.

Obaveze po osnovu poreza i doprinosa na platu polaznika treba da snose poslodavci kod kojih polaznici zasnivaju radni odnos na određeno vrijeme (6 mjeseci).

Poziv za predaju aplikacija otvoren je od 26.02.2018. do 09.03.2018. godine do 15,30 sati.

Prijave na ovaj javni poziv se predaju Službi za razvoj, privredu i vanprivredu putem protokola Općine Travnik.Uz prijavni formular koji se može dobiti na protokolu Općine Travnik, svaki radni dan od 7,00-15,30 sati ili na web stranici Općine Travnik www.opciatravnik.com.ba potrebno je dostaviti i ovjerenu kopiju rješenja o registraciji djelatnosti.

Odabir poslodavaca izvršit će komisija imenovana od strane Načelnika općine u saradnji sa predstavnicima Udruženja “Progres” Sarajevo.

Prednost kod odabira imat će poslodavci:

 

-Koji će zapošljavati mlade nezaposlene osobe od 18 do 35 godina starosti, sa završenom srednjom stručnom školom (obrtnička zanimanja), a koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba (Zavod za zapošljavanje Travnik).

-Koji imaju veći broj zaposlenih,

-Koji se prvi put prijavljuju na ovu vrstu javnog poziva.

Sve dodatne informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom mogu se dobiti kod Stručnog savjetnika za privredu Elme Pružan, u kancelariji Općine Travnik, broj 35. Ili na telefon broj 030/511-277.