Općinski sud u Travniku: Ispraćaj za volontere

Nakon dvogodišnjeg stručnog osposobljavanja u Općinskom sudu u Travniku danas je upriličen ispraćaj za volontere.

 

 

Mladim pravnicima uspjeh u daljem radu poželjeli su Goran Dujić, predsjednik Općinskog suda u Travniku, Alma Sejfuli, sekretar i Neda Majstorović, šefica Pisarnice.

I ovom prilikom još jednom je naglašen projekta kojeg već više godina provodi Općinski sud u Travniku i po čemu je ova pravosudna institucija prepoznatljiva i lider je u pravosudnoj zajednici u BiH.

Generacije mladih pravnika u ovoj pravosudnoj instituciji steklo je prva praktična iskustva i većina njih danas su na pozicijama u pravosuđu, upravi, advokatskim i notarskim uredima, te u privatnim kompanijama.

I ova generacija imala je priliku da svoje dvogodišnje stručno osposobljavanje završi u sklopu Švedskog projekta kojeg ovaj Sud uspješno realizira, istaknuo je predsjednik Dujić.

Danas je ispraćena još jedna generacija u kojoj su bili volonteri: Suljo Kalbić, Dunja Marković, Elvir Omanović, Rasema Cero, Ermin Duzan, Arnela Bešić i Amila Čeho.