Travnik

Općinsko vijeće Travnik usvojilo budžet za 2018. godinu

 

Općinsko vijeće Travnik na jučerašnjoj sjednici usvojilo je budžet za 2018. godinu u iznosu od 18,2 miliona konvertibilnih maraka. Kroz ovaj budžet prepoznate su potrebe građana, poljoprivrednika, nevladinih organizacija, sportskih kolektiva i brojnih drugih kategorija stanovništva, ističe predsjedavajuća OV Travnik, Vlatka Lukić.

Sredstva za infrastrukturne  projekte planirana su u iznosu od milion maraka uz dodatna sredstva koja će biti prenesena iz ove godine. Poticaji za poljoprivredu su planirani u iznosu od 100.000 KM, pomoć za porodilje 60.000 KM, projekti nevladinih organizacija sa 60.000 KM, vjerske zajednice sa 50.000 KM, dok su sredstva za oblast sporta  povećana na 254.000 KM.

 

 

-Smatram da je najvažnije da je usvojen budžet za 2018. godinu i da će se projekti odvijati po programu kako je to i planirano u narednoj godini. – kazala je predsjedavajuća Lukić.

Općinsko vijeće podržalo je i Program rada načelnika općine i Općinskog vijeća za 2018. godinu.