Travnik

OV Travnik: Gradnja garaže i poslovnih prostora na lokaciji Hotel “Lipa” – Crkva sv. Ivana Krstitelja”

Općinsko vijeće Travnik na posljednjoj sjednici donijelo je Odluku  o raspisivanju licitacije za zakup suterenskog prostora garaže uz obavezu izgradnje garaža i poslovnih prostora sa stalnim statusom – lokalitet „Hotel Lipa – župna crkva sv. Ivana Krstitelja“ Travnik.

 

Odlukom o provođenju izmjene dijela Regulacionog plana „HPBŠ“ lokalitet „Hotel Lipa – župna crkva sv. Ivana Krstitelja“ Travnik , na predmetnom zemljištu planirana je izgradnja javne garaže za koji je Općini Travnik izdata urbanistička saglasnost  za lokaciju garaže i poslovnog objekta kojeg čini suterenska etaža – natkriveni parking sa 31 parking mjestom, otvorena prizemna etaža sa 31 parking mjestom što iznosi ukupno 62 parking mjesta i prizemlje 5 poslovnih prostora sa stalnim statusom.

 

Ovom odlukom raspisuje se licitacija za zakup planiranog suterenskog prostora garaže u površini od 755 m2, koje sadrži 31 parkirno mjesto, isključivo uz uslov da najuspješniji licitant u svoje ime i za račun Općine Travnik izgradi javnu garažu i poslovne prostore sa stalnim statusom – lokalitet „Hotel Lipa – župna crkva sv. Ivana Krstitelja“ Travnik, što će sve biti uređeno notarski obrađenim ugovorom, čime bi se omogućilo da se zemljište na kome se nalazi postojeći parking i privremeni objekti – kiosci privede namjeni u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom.

Na osnovu Elaborata procjene troškova izgradnje garaže i poslovnog objekta izrađenog od strane stalnog sudskog vještaka građevinske struke , zatim Mišljenja općinske komisije o procjeni troškova izgradnje garaže i poslovnog prostora od 17.10.2022. godine, troškovi izgradnje javne garaže parkinga i natkrivenog parkinga – suterena i pet poslovnih prostora sa stalnim statusom utvrđeni su u ukupnoj vrijednosti od 845.710,10 KM.

Troškovi izgradnje obuhvataju građevinsko-zanatske radove (pripremni radovi, zemljani radovi, betonski i armiranobetonski radovi, asfalterski radovi, razni radovi, poslovni prostori i projektna dokumentacija), hidroizolacije, elektroizolacije, te razne nepredviđene radove.

Predmet licitacije je natkriveni parking – suteren javne garaže u površini od 755 m2, koje sadrži 31 parkirno mjesto sa početnom mjesečnom cijenom zakupa u iznosu od 7.550,00 KM.