Travnik

Policija intervenisala, magistralni put M-5 deblokiran

Danas oko 14 sati demobilisani borci blokirali su magistralni put M-5 na lokalitetu Kanare na samom ulazu u Travnik iz pravca Viteza. Vrlo brzo stigle su i prve patrole policije,a nešto kasnije i Jedinica za podršku MUP-a Srednjobosanskog kantona. U samom gradu nastao je pravi saobraćajni haos, posebno na nekoliko raskrsnica u samom centru Travnika. U grad se moglo uči alternativni putnim pravcima koji su bili od korsiti samo vozačima luksuznih vozila. Vozači kamiona i autobusa i drugih većih vozila morali su stajati u kolonama i čekati razvoj situacije.

S obzirom da se predstavnici demobilisanih boraca nisu željeli ukolniti i jedna i druga strana čekala je dalje instrukcije. Negdje oko 15 sati pripadnici policije povukli su se nekoliko metara unazad od barikade na dogovor. To su protestanti shvatili kao povlačenje policije i čak su i zapljeskali. Oko 15 sati i 7 minuta policija je ponovo rasporedila i za svega 30 sekundi deblokirala cestu. Nekoliko demonstranata je odmah lišeno slobode, dok su ostali izgurani sa saobraćajnice.

Nakon toga policija odvodila demonstrante, a saobraćaj je uspostavljen na magistralnom putu M-5.