Travnik

Protest demobilisanih na ulazu u Travnik

Oko 14 sati počeo je protest demobilisanih boraca na ulazu u Travnik u mjestu Kanare kod benzinske pumpe „Hifa“. Zbog protesta demobilisanih boraca na ulazu u Travnik iz pravca Sarajeva otežano je odvijanje saobraćaja. U samom Travniku na dvije raskrsnice je velika gužva. Vozači za izlaz i ulaz u grad koriste alternativni pravac preko naselja Vakuf i dalje preko Ciglane do Doca na Lašvi ili Nević Polja. Iz pravca Doca na Lašvi u Travnik moguće ući preko Vakufa i kroz ulicu Krndija.