Travnik

Potpisan Memorandum o razumijevanju između Internacionalnog univerziteta Travnik i Nahičevan univerziteta iz Azerbejdžana

 

Nastavljajući daljnji razvoj neposrednih akademskih odnosa sa univerzitetima nama prijateljskih zemalja sa područja Jugoistočne Azije, a na osnovu strateške internacionalizacije usmjerene nastavno-naučno istraživačkim ciljevima Rektora IUT-a, Akademika, Prof.dr. Ibrahima Jusufranića, koje, u skladu sa zaključcima Senata IUT-a, svoje daljnje metodološko uobličavanje dobijaju i unutar potpisanog Memoranduma o razumijevanju sa Nahičevan univerzitetom iz Nahičevana, Azerbejdžan od 05.11.2016. godine.

U ime državne visokoškolske ustanove – Nahičevan univerziteta, Memorandum je potpisao Rektor, Prof. dr. Ismayil Aliyev a u ime IUT-a svoj potpis na ovaj dokument je stavio i Akademik, Rektor, Prof.dr. Ibrahim Jusufranić.

Međunarodna naučna saradnja će biti uobličena kroz realizaciju zajedničke naučno-istraživačke saradnje od interesa za obje strane; razmjenu iskustava između fakulteta, članica oba univerziteta; razmjenom publikacija i knjiga, zajedno sa ostalom naučnom literaturom; razmjenom akademskog osoblja i studenata kao i zajedničkom organizacijom naučnih događaja.

Sve navedene aktivnosti će biti uobličene kroz uspostavu zajedničkog koordinacijskog tijela koji će voditi imenovani koordinatori ispred oba univerziteta sa ciljem usmjeravanja odgovornosti svake institucije prema implementaciji planiranih projekata i akademskih aktivnosti od zajedničkog interesa.