Centralna BosnaInfo

Povećan broj krivičnih djela počinjenih pod dejstvom alkohola

Centar za edukaciju mladih (CEM)  iz Travnika je i ove godine proveo istraživanje o broju krivičnih djela i prekršaja prouzokovanih upotrebom alkohola na području Srednjobosanskog kantona. Tokom 2015. godine evidentirano je 40 slučajeva nasilja u porodici, 241 saobraćajna nesreća i 211 slučajeva narušavanja javnog reda i mira.

– Ako ove podatke uporedimo sa onima koje smo dobili iz MUP-a SBK, za 2014. godinu, kada je ovo Ministarstvo zabilježilo 69 nasilja u porodici, 201 saobraćajnu nesreću i 195 narušavanja javnog reda i mira, možemo primijetiti da je u 2015. godini broj prijavljenih slučajeva saobraćajnih nesreća i narušavanja javnog reda i mira, uzrokovanih upotrebom alkohola, nažalost, povećan.- kažu u Centru za edukaciju mladih u Travniku.

Alkoholizam danas predstavlja globalni svjetski problem sa enormnim ekonomskim, ličnim, porodičnim i zdravstvenim posljedicama. Ovom prilikom CEM-a pozivaju sve nadležne organe, obrazovne institucije, roditelje, kao i sve građane da daju svoj doprinos u suzbijanju ovog problema, kako bismo umanjili procenat njegovih negativnih posljedica i živjeli u zdravijem životnom okruženju.

Inače, Centar za edukaciju mladih (CEM) provodi više kampanja sa cilje suzbijanja upotrebe alkohola, posebno među mladim ljudima.