Student Info

Predavanje studentima prava o praksi Suda u Hagu

 

Aleksandar Kontić, pravni savjetnik Ureda tužitelja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ)  u Hagu održao je danas predavanje  na temu  „Udruženi zločinački poduhvat“  za student Fakulteta pravnih nauka, Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ u Travniku.

 

 

Ovo predavanje organizovano je u sklopu Outreach programa Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju što je pionirski pokušaj u komunikacji međunardnih sudova u historiji sudske prakse. Jedan od najvažnijih programu okviru Outreach programa je Program za mlade u kojem se organizuju predavanja za mlade, srednjoškolce i studente, o radu Tribunala i sudskoj praksi.

-U proteklim godinama na prostoru bivše Jugoslavije približno 10.000 studenata i srednjoškolaca je imalo priliku da prisustvuje ovim predavanjima i upozna se  neki način sa radom Tribunala. Univerzitetska predavanja su koncipirana uglavnom za fakultete društvenog smjera, ta o su pretežno pravni fakulteti, kriminalistika i političke nauke. Mi puštamo studente da izaberu teme iz rada Tribunala i sudske prakse ove institucije koje bi bile njima od najvećeg interesa. Danas se ovdje govorilo o temi „Udrženog zločinačkog poduhvata“. To su upravo tražili studenti ovog Univerziteta. – kazao nam je Almir Alić,predstavnik Sekretarijata Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u BiH.

 

Sutra na jednoj drugoj visokoškolskoj ustanovi studenti će imati priliku da poslušaju predavanje o institutu „Samozastupanje pred MKSJ“.