InterwiewIzdvojeno

Premijer Tahir Lendo: Rekordna podrška za poljoprivredne proizvođače i nastavak podrške privredi kroz brojne grantove

Ono što ja želim naglastiti je da je budžet prvi puta, po mom dubokom uvjerenju, dobio karakteristike razvojnog budžeta i da je prepoznao dio socijalnog paketa. – kazao je premijer Srednjobosanskog kantona, Tahir Lendo u intervjuu za SIN i portal www.hronika.ba  koji prenosimo u cjelosti.

 

 

Hronika.ba : Gospodine premijeru prošli je prvih stotinu dana od imenovanja Vlade Srednjobosanskog kantona na čijem ste čelu i koja više Vlada kontinuiteta, nego nova Vlada. Kako Vi ocjenjujete ovaj period?

 

 

Lendo: Lično sam zadovoljan radom Vlade u mislu oboga što je planirano da se uradi. Upravo kako ste rekli, ovo je Vlada kontinuitet,  bilo je malih izmjena u strukturi, iste su politike, isti je dogovor kuda dalje da se stvar bolji ambijent i bolji uslovi života za sve građane ovog Kantona. Ono što je bitno, ova Vlada je već zatekla gotov budžet za 2023. godinu, Plan i program po ministarstvima,neki od ministara su nastavili raditi, neki su novi ministri, doneseni su Programi po  ministarstvima, raspisani javni pozivi i nastavljeno sa implementacijom. Veliki uspjeh ove Vlade i Skupštine je usvajanje Prostornog plana SBK i uz planske dokumente i Strategiju razvoja ovog Kantona sva ministarstva su pristupila provođenju akcionog plana za ovu godinu.

 

ZASTUPNICI SKUPŠTINE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA PODRŽALI SU PRIJEDLOG BUDŽETA ZA NAREDNU GODINU KOJI IZNOSI OD 356,6 MILIONA MARAKA. TIME JE OVAJ KANTON POSTAO PRVI U FEDERACIJI KOJI JE DONIO OVAJ NAJZNAČAJNIJI PLANSKI DOKUMENT.

 

Hronika.ba: Budžet SBK za 2024. godinu, koliko se može vidjeti puno ambiciozniji i za 50 miliona KM veći u odnosu na budžet za 2023. godinu.

Lendo: Ono što ja želim naglastiti je da je budžet prvi puta, po mom dubokom uvjerenju, dobio karakteristike razvojnog budžeta i da je prepoznao dio socijalnog paketa. Nacrt budžeta za 2024. godinu je u odnosu na rebalans iz 2023. godine sa 335 miliona KM otišao na 355 miliona KM. To nije rast koji je proizvod određenih kretanja na tržištu, nego je porastao zbog činjenice da nismo uspjeli završiti sve procedure u smislu javnih nabavki. Dobar dio sredstava je prenesen , ono što ne možemo potrošiti, da ne donosimo odmah rebalans. Odlučili smo odmah prenijeti ta sredstva i iz tih razloga bilježimo rast budžeta na 355 miliona KM. To će biti dobar osnov za 2024. godinu.

 

 

Hronika.ba: Sa kojim iznosom će u budžetu za narednu godinu biti prepoznate boračke kategorije?

Lendo: Ono što je najvažnije i ono što je najveće zadoovoljstvo kada je u pitanju bužet za 2024. godinu da ćemo mi na stavkama za Upravu za boračko – invalidsku zaštitu imati uvećane grantove, a što je najvažnije da ćemo sve kategorije za boračku naknadu uvrstiti za sva godišta tako da nećemo više imati one koji uđu u kategoriju za boračku naknadu,a ne dobiju ta sredstva. Na zadovoljstvo i boraca i nas u Vladi mi smo pripremili sredstva. Mislim da će borci biti zadovoljni.

Hronika.ba: Prema dostupnim informacijama, Vlada će i ove godine ponuditi sve mlade ljude, koji su završili fakultete, da kroz volontiranje steknu onu jednu, neophodnu godinu radnog iskutva.

 

 

Lendo:Javni poziv je je već raspisana i svi mladi ljudi koji su završili fakultete imaju pravo da apliciraju na javni poziv. Zavisno od broja prijavljenih Vlada SBK će procijeniti koji je to broj. Do sada je to bilo od 350 do 400 mladih ljudi koji mogu dobiti tu naknadu za volontiranje za godinu dana i steći uslove da mogu na budućim konkursima aplicirati za posao. To Vladu na godišnjem nivou košta 4 miliona KM. U posljednje dvije godine smo uspjeli sve studente koji su završili fakultete, a prijavili se na javni poziv uključiti u program volontiranja.To nam je veliko zadovoljstvo i jedan vid pomoći mladima.

 

Hronika.ba: Kazali ste da budžet SBK za 2024. godinu ima izraženu razvojnu komponentu. Da li to znači da će biti više podrške za privredu u narednoj godini?

Lendo: Naravno, mi držimo trend da privredu treba motivisati, podsticati, naravno grane koje su bitne za naš kanton koje potiču razvoj, koje potiču zapošljavanje i novo investiranje. To je desetak programa, sve grane privrede i obrti imaju pravo apliciranja po programima i oni imaju uhodanu metodologiju i javne pozive. Ovdje je jako bitno da smo u rekordnom iznosu planirali pomoć i podršku poljoprivredi. Mislim da će se ove godine zajedno sa općinama ići u konkretnu podršku direktno proizvođačima.

 

Hronika.ba:  Posljednjih godina na području Kantona pojavljuju su investitori u obnovljive izvore energije, tzv „zelenu energiju“. Dugo godina se govori o vjetroparku na Vlašiću. Gdje je sada taj projekat?

 

Lendo: Vjetro park je živ projekat, vrlo aktivan i u fazi izdavanja dozvola, dobijanja okolinskih dozvola na federalnom dijelu i evo dvije su najmoćnije firme „Elektroprivreda BiH“ i „Kelag“ iz Austrije su u dobroj fazi i mislim da će iduće godine, kao i ova fotonaponska elektrana na jalovištu Rudnika „Gračanica“ u Bugojnu biti primarne za izgradnju. Čim se riješe dozvole, idu javni pozivi i mislim da će u idućoj godini biti radilišta.

 

Hronika.ba: Na posljednjoj sjednici Glavnog odbora Stranke demokratske akcije (SDA) izabrani ste u Predsjedništvo SDA. Šta to Vama znači? Šta to znači za Kanton?

 

Lendo: To je zasluženo u ime ovog Kantona. Ovo je pobjednički kanton, ovdje Stranka demokratske akcije bez ikakvih problema formirala vlast i ovdje u ovom Kantonu je najbolji izborni rezultat Stranke demokratske akcije, najbolji stepen iskorištenja bošnjačkog glasa. Iz tih razloga je i prepoznat ovaj Kanton da ima člana Predsjedništva SDA. Mi imamo i podpredsjednka SDA iz ovog Knatona, gospodina Mujića, tako da ovaj kanton je sigurno zaslužio svojim radom i svojim rezultima i prepoznat je u svim organima Stranke demoratske akcije.

 

Hronika.ba: Po prvi puta od kada ste vi premijer različite su vlasti na kantonalnom, federalnom i državnom nivou. Da li se to reflektira na odnose kantonalnog i federalnog nivoa vlasti?

Lendo: Iskreno mi do sada nismo imali sastanak kantonalnih premijera sa premijerom      F BiH. Pitanja je koliko će se brzo ova nova vlast na federalnom nivou uklopiti u procese, ovo što je zadaća Vlade na cijelom prostoru Federacije BiH. Ja se nadam da će nas okupiti kao premijere, da će razmatrati važne strateške projekte, kuda dalje, kako dalje, kako zajednički možemo finansirati određene projekte od vitalnog interesa za Federaciju i BiH. Još nismo imali te susrete, istina dolazili su određeni predstavnici federalne Vlade, kao što je ministar poljoprivrede, ministrica okoliša, kao što su predstavnici „Elektroprivrede“, upravo zbog ovog vjetroparka, zbog određenih procedura, da ubrzamo investicije jer ušli mo i u međunarodne investicijske kuće koje podržavaju te projekte.  Iz tih razloga ja sam optimista da će biti dneometana saradnja bez obzira što su različiti politički subjekti. Nadam se da će svi težiti boljem razvoju, sradnji i prosperitetu za sve građane.

 

(SIN- Hronika.ba)