Najave

Promocija knjige „Genocid u Srebrenici u pravosnažnim presudama“ Ibrahima Bećirovića u Gradskoj biblioteci Travnik

Ibrahim Bećirović rođen je u Srebrenici. U periodu agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1992-1995. godine bio je pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine na dužnostima zamjenika načelnika Službe za veze i informisanje i načelnik organa veze 28. dKOV Srebrenica.

 

Tokom svog profesionalnog angažmana u Vojsci Federacije i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine završio je više oblika stručne edukacije i obrazovanja, uključujući i Štabni koledž oružanih snaga Malezije 2012. godine. U činu brigadira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine penzionisan je 2015. godine.
Studija „Genocid u Srebrenici u pravosnažnim presudama“ prva mu je objavljena knjiga i rezultat je višegodišnjeg istraživanja provedenog analizom sadržaja više pravosnažnih presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Suda Bosne i Hercegovine, uključujući i brojne dokumente relevantne za razumijevanje okolnosti i uslova u kojima su počinjeni najteži ratni zločini, uključujući i zločin genocida nad stanovništvom Zaštićene zone UN-a.

Promocija knjige će se održati u srijedu, 6. 3. 2024. godine sa početkom u 19:00 sati u čitaonici Gradske biblioteke Travnik.
O knjizi će uz autora Ibrahima Bećirovića govoriti promotori prof. dr. Selmo Cikotić i Hajrudin Mešić.