Promocija knjige „Tajne upravljanja promjenama“ autorice mr. Maje Đurić-Zahirović

U subotu 31. marta 2018. godine u konferencijskoj sali Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku s početkom u 14 sati bit će upriličena promocija prve knjige autorice mr. Maje Đurić – Zahirović  pod nazivom „Tajne upravljanja promjenama“ iz oblasti menadžmenta promjena.

 

“Aristotel je rekao: Ne možemo promjeniti smjer vjetra, ali možemo jedrilicu postaviti na pravi kurs.“ Hrabar ulazak autorice u polje menadžmenta promjena koja kroz „prost zbir“ aspekata menadžmenta revidira, sinergiše i koncipira kako konceptualne tako i konkretne aktivnosti. Uvođenje promjena je jedan od najtežih procesa koji traje godinama i ima nepredvidive rezultate. Kreacija i forma poglavlja upućuje na upravljanje informacijama, motivaciju, vladanje situacijom i sagledavanje činjeničnog stanja. Upravo je jedna od ekspertnih podloga menadžmenta u njegovoj suštini djelovanja ta da provocira efektivnost i efikasnost procesa. Autorica upućuje na važnost takvog odnosa u kojem menadžment, kako u mikro, tako i u makro svijetu promjena treba osjetiti i postavljati kurs na pravo mjesto prilagođavajući ga vremenu i prostoru…“ – napisao je u recenziji knjige prof. dr. Mile Sadžak sa  Sveučilišta u Mostaru.