Info

Promovisana knjiga „Genocid u Srebrenici u pravosnažnim presudama“ Ibrahima Bećirovića

Večeras je u Gradskoj biblioteci Travnik promovisana  knjiga „Genocid u Srebrenici u pravosnažnim presudama“  autora Ibrahima Bećirovića. Promotori su bili  prof. dr. Selmo Cikotić, professor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu  i Hajrudin Mešić, profesor historije i geografije u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu.

 

Studija „Genocid u Srebrenici u pravosnažnim presudama“ prva  je objavljena knjiga Ibrahima Bećirovića  i rezultat je višegodišnjeg istraživanja provedenog analizom sadržaja više pravosnažnih presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Suda Bosne i Hercegovine, uključujući i brojne dokumente relevantne za razumijevanje okolnosti i uslova u kojima su počinjeni najteži ratni zločini, uključujući i zločin genocida nad stanovništvom Zaštićene zone UN-a.

O autoru

Ibrahim Bećirović rođen je u Srebrenici. U periodu agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1992-1995. godine bio je pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine na dužnostima zamjenika načelnika Službe za veze i informisanje i načelnik organa veze 28. dKOV Srebrenica. Tokom svog profesionalnog angažmana u Vojsci Federacije i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine završio je više oblika stručne edukacije i obrazovanja, uključujući i Štabni koledž oružanih snaga Malezije 2012. godine. U činu brigadira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine penzionisan je 2015. godine.

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript