Mladi

Udruženje Bosanski kulturni krug organizuje serijal tematskih radionica za djecu i mlade

Udruženje Bosanski kulturni krug iz Travnika (Ekološka sekcija) organizuje serijal tematskih  radionica za djecu i mlade uzrasta 10-14 godina. Nakon uspješno okončanog ciklusa od 5 radionica u 2023. godini, kao neformalne edukacije o prirodi, serijal radionica želi se nastaviti u 2024. godini.

 

“Majka Priroda” sastoji se od 10 jednodnevnih i dvodnevnih tematskih radionica za djecu i omladinu iz Travnika, u kojima se na teorijski i praktični način uči o različitim aspektima i vrijednostima planine Vlašić i prirode općenito

Voditelji radionica svojim su profesijama vezani za teme radionica, ili su dobri poznavatelji prirodoslovnih oblasti o kojima se govorilo. U radionicama sudjeluje grupa mladih volontera, sa zadatkom osmišljavanja i izvođenja edukativno-zabavnih igara.

Radionice se održavaju na Vlašiću i okolini Travnika, za što je organizovan je prevoz i materijali za radionice.

Prijave za sudjelovanje u radionicama primaju se do 1.4.2024. na

e-mail: [email protected] / www.facebook.com/bosanski.kulturni.krug

U prijavi napisati: ime i prezime, ime jednog roditelja, uzrast, kontakt e mail i telefon