Mladi

Razgovoruša u Travniku: Interaktivna radionica mladih i vlasti

Na poziv predstavnika Vijeća mladih Federacije BiH, načelnik Općine Travnik Kenan Dautović sa svojim saradnicima, danas je učestvovao u interaktivnoj radionici – dijalog mladih i vlasti, koji je održan pod okriljem tradicionalne aktivnosti “Razgovoruša”.

 

 

Da mladi u Travniku nisu pasivni, pokazuje to i veliko interesovanje za učešče u današnjoj radionici, kao i brojna postavljena pitanja.

Načelnik Općine je istaknuo da postoje određeni stereotipi da država i općinska administracija ne čine dovoljno ili da čine vrlo malo za mlade ljude.

– Danas sam imao priliku da mlade ljude poprilično razuvjerim, te da ih informišem u kojim sve oblastima se mladima posvećuje velika pažnja, direktno ili indirektno, a u kojima su oni zapravo konačni korisnici. – poručio je načelnik.

Ovom prilikom, načelnik i stručni saradnik za protokolarne aktivnosti i pitanja mladih Faris Hafizadić su upoznali mlade ljude sa brojnim općinskim realiziranim, tekućim, ali i planiranim projektima i aktivnostima koje se sprovode s ciljem osiguravanja pogodnijeg položaja mladih u Travniku.

Dodao je, da mladi ljudi, prije svega moraju pomoći sami sebi, na način da rade na svojim kvalifikacijama, a da je država tu da stvara povoljne uvjete i ambijent za njihov razvoj.

Istaknuo je da je potrebno napraviti svojevrsnu simbiozu u kojoj će svak uraditi svoj dio posla bez potrebe da krive jedni druge.

Projektna kordinatorica Vijeća mladih FBiH Amila Čengić je istaknula da je dijalog i vlast jako značajan projekat, jer predstavlja priliku da se određena pitanja postavljaju direktno, te dobiju odgovori na licu mjesta.

– Također, mladim ljudima je bitno da razgovaraju, diskutujuju i da imaju priliku da se informišu o važnim temama, ali i možda skrenu pažnju na određene oblasti na način kako oni to iz svoje mladalačke perspektive vide, te predstave svoje potrebe. – kazala je Čengić.

Interaktivni susreti sa mladim ljudima su veoma značajni za Travnik, jer se radi o primjeru Općine koja posjeduje Strategiju za mlade i koja, kroz izvrsnu saradnju vladinog i nevladinog sektora, sistemski radi na unapređenju položaja mladih na cijelom svom području.