SBK poravnao račune sa propalom Hercegovačkom bankom

 

Vlada Srednjobosanskog kantona (SBK) je na posljednjoj sjednici u prošloj godini informisana i o poravnanju sa propalom Hercegovačkom bankom. Nakon višegodišnjih nastojanja ovaj slučaj je riješen. Srednjobosanski kanton je imao kreditno zaduženje u ovoj banci, ali u isto vrijeme imao i depozitna sredstva. Nakon što je sve sravnjeno  Hercegovačka banka dužna je SBK 350.000 KM i do sada je uplatila jedan dio u iznosu od 120.000 KM.

Stvarni dug ove propale banke prema SBK bio je veći, ali višegodišnje otezanje u rješenju problema, uzrokovalo je da je dugovanje od gotovo  500.000 KM spalo na 350.000 KM. Naime, zaračunavana je kamata na dug SBK,a u isto vrijeme nisu plaćali kamatu na depozit koji je ovaj kanton imao na računu banke.