Centralna BosnaInfo

Skupština SBK podržala Zakon o prenosu nadležnosti iz oblasti turizma

 

Skupština Srednjobosanskog kantona na današnjem zasjedanju u Travniku podržala je Zakon o delegiranju nadležnosti SBK iz oblasti turističke djelatnosti i rada turističke zajednice na općine Kreševo i Kiseljak.

Zastupnik SDP-a, Senad Selimović predložio je da se isto uradi i za ostale općine, posebno za one općine koje imaju daleko veće prihode od turizma od Kiseljaka i Kreševa.

-Ideja mi je bila da sve općine budu ravnopravne. Ako postoje neki prihodi od turizma i ako se općine Kiseljak i Kreševo izdvoje ostaje pitanje da li će one i dalje učestvovati u ovom dijelu koji ide preko Turističke zajednice. Ovdje posebno treba omogućiti brži razvoj u općinama koje imaju turističke potencijale tipa Jajca, Travnika, Donjeg Vakufa i Bugojna. – kazao je zastupnik Selimović.

Na kraju rasprave zakon je ipak usvojen, a kantonalni premijer Tahir Lendo (SDA), mišljenja je da sve općine imaju potrebu za organizovanjem oćinskih turističkih zajednica.

-Novi zakon koji bi grebao biti usvojen na federalnom nivou bi trebao tretirati tu podjeljenju nadležnost  općina, kantona i Federacije BiH. Bez toga bit će otežano ostvarenje interesa u oblasti turizma. Zahvaljući presudi Ustavnog suda mi smo vratili nadležnosti, ali bez Zakona ne može se regulisati pripadnost prihoda, što je nadležnost Vlade Federacije. – istaknuo je Lendo.

U Travniku i Jajcu koji su među top deset destinacija u BiH iskorištena je mogućnost i postoje turistički uredi na općinskom nivou.

Prema riječima predsjedavajućeg Skupštine SBK, Josipa Kvasine (HDZ BiH)  ovim Zakonom samo je ispoštovana presuda Ustavnog suda Federacije BiH. Sudeći po raspravi, ali odustajanju od amandmana, novca za turizam nema, a kada se znaju rezultati u turizmu po općinama, ostaje pitanje šta je stvarni cilj općina Kiseljak i Kreševo.