Sport

Sportski savez SBK objavio javni poziv za “Izbor najboljeg sportiste Kantona za 2018. godinu”

Na osnovu člana 2. Pravila za izbor spotiste i sportske ekipe Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, a u cilju što transparetnijeg izbora najboljih sportista, sportskih ekipa i posebnih priznanja Sportskog saveza Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, Sportski savez Srednjbosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna objavljuje:

 

 

 

JAVNI POZIV za dostavu prijedloga kandidata za

” Izbor najboljeg sportiste Kantona za 2018. godinu “

 

Član 1.

 

Objavljuje se Javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za  ” Izbor najboljeg sportsite Kantona za 2018. godinu ” sa Srednjobosankog kantona/Kantona Središnja Bosna za ostvarene rezultate u 2018. godinu.

 

Član 2.

 

Za nominaciju za  ” Izbor najboljeg sportiste Kantona za 2018. godinu ” treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

 1. da su sportiste članovi kluba sa područja SBK/KSB;
 2. u kategorijama najuspješniji sportista, sportiskinja, sportista i sportiskinja iz ekipnih sportova da imaju navršenih 16 godina;
 3. da su sportski klubovi i ekipe upisane u Registar sportskih klubova MInistarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta;
 4. sportisti, sportski klubovi i ekipe sa područja Općine Kiseljak moraju imati status članice granskog saveza sa područja SBK/KSB, a isti mora biti član Sportskog saveza SBK/KSB.

 

Član 3.

 

Nominacije za ” Izbor najboljeg sportiste Kantona za 2018. godinu ” dostavljaju se za sljedeće kategorije:

 • najuspješniji sportista,
 • najuspješnija sportiskinja,
 • najuspješniji sportista iz ekipnih sportova,
 • najuspješnija sportiskinja iz ekipnih sportova,
 • najuspješniji sportista u kategoriji juniora,
 • najuspješniji sportista u kategoriji juniora iz ekipnih sportova,
 • najuspješnija sportiskinja u kategoriji juniorki,
 • najuspješnija sportiskinja u kategoriji juniorki iz ekipnih sportova,
 • najuspješniji sportista u kategoriji kadeta,
 • najuspješniji sportista u kategoriji kadeta iz ekipnih sportova,
 • najuspješnija sportiskinja u kategoriji kadetkinja,
 • najuspješnija sportiskinja u kategoriji kadetkinja iz ekipnih sportova,
 • najuspješniji sportista u kategoriji sportista/iskinja s tjelesnim oštećenjem,
 • najuspješniji trener,
 • najuspješniji trener iz ekipnih sportova,
 • najuspješnija ekipa u muškoj konkurenciji,
 • najuspješnija ekipa u ženskoj konkurenciji,
 • najuspješnija juniorska ekipa u muškoj konkurenciji,
 • najuspješnija juniorska ekipa u ženskoj konkurenciji,
 • najuspješnija kadetska ekipa u muškoj konkurenciji,
 • najsupješnija kadetska ekipa u ženskoj konkurenciji,
 • najuspješnija ekipa u kategoriji sportista s tjelesnim oštećenjem.

 

Izbor u navedenim kategorijama vršit će se u skladu sa Pravilima za izbor sportiste i sportske ekipe SBK/KSB koji je sastavni dio Javnog poziva.

 

Član 4.

 

Nominacije za posebna priznanja Sportskog saveza SBK/KSB dostavljaju se za sljedeća priznanja:

 1. Nagrada za životno djelo,
 2. Zlatna plaketa Sportskog saveza SBK/KSB,
 3. Srebrna plaketa Sportskog saveza SBK/KSB,
 4. Bronzana plaketa Sportskog saveza SBK/KSB,
 5. Priznanje “ Sportski radnik godine “,
 6. Nagrada « Sportski novinar godine «,
 7. Posebna priznanja sportistima i organizacijama.

 

Priznanja Sportskog saveza SBK/KSB dodjelit će se u skladu sa Pravilnikom o nagradama i priznanjima koji je sastvni dio Javnog poziva.

 

Član 5.

 

Nagrada za životno djelo u oblasti sporta dodjeljuje se licima koja su neprekidno u toku najmanje 40 godina svoje kontinuirane aktivnosti u oblasti sporta imala izuzetno zapažene rezultate i doprinjeli razvoju sporta i unapređenja sporta u sljedećim područjima:

 

 • Znanstveno-istraživački rad u oblasti sporta
 • Publicistički rad u oblasti sporta
 • Organizacijski i sistematski doprinos u oblasti sporta
 • Projektovanje i izgradnja sportske infrastrukture
 • Vrhunsko međunarodno dostignuće.

 

 

Član 6.

 

Plaketa Sportskog saveza SBK/KSB dodjulju se licima koja su kontinuirano djelovala u oblasti sporta i  imala izuzetno zapažene rezultate i doprinjeli razvoju sporta i unapređenja sporta, afirmisali Kanton i džavu Bosnu i Hercegovin, dodjelju se kako slijedi:

 

 • Zlatna plaketa Sportskog saveza SBK/KSB dodjeljuje se za aktivan rad preko 30 godina;
 • Srebrna plaketa Sportskog saveza SBK/KSB dodjeljuje se za aktivan rad preko 25 godina;
 • Bronzana plaketa Sportskog saveza SBK/KSB dodjeljuje se za aktivan rad preko 20 godina.

 

Član 7.

 

Priznanje ” Sportski radnik godine ” dodjeljuje se  sportskom radniku  koji tokom kalendarske godine ostvari izvanredne rezultate u omasovljenju organizacija, njenom uspješnom rukovođenju i razvoju, učestvuje u ostvarivanje visokih sportskih rezultata,  popularizaciji sporta uopće kao i dugogodišnji uspješni rad u organizacijama sporta

 

Član 8.

 

Priznanje “ Sportski novinar godine “ dodjeljuje se sportskom novinaru za rad u sportskom novinarstvu, za objektivno i blagovremeno praćenje sportskih događaja na prostoru SBK/KSB.

 

Član 9.

 

 

Prijava na Javni poziv treba obavezno da sadrži slijedeće dokumente:

 1. Prijavu za Javni poziv na obrascu koji je sastavni dio Javnog poziva;
 2. Kraću biografiju nominovanog kandidata, kluba i ekipe;
 3. Potvrdu krovnog granskog saveza o nastupu za reprezentativne selekcije BiH;
 4. Rodni list ili potvrda iz CIPS-a za nominacije u kategorijama najuspješniji sportista, sportiskina, sportista i sportiskinja iz ekipnih sportova;
 5. Zapisnik sa takmičenja u pojedinačnim sportovima gdje vidno da je učestvovalo minimalno osam (8) takmičara;
 6. Ovjerene kopije diploma;
 7. Sportski klubovi i ekipe ovjerenu konačnu tabelu za takmičarsku sezonu 2017/2018 i ovjerenu tabelu za polusezonu 2018/2019 od granskog saveza;
 8. Dokaz o kontinuiranom radu ( nagrada za životno djelo, plakete Sportskog saveza SBK/KSB );
 9. CD sa fotografijama i biografijom nominiranih.

 

 

 

Član 10.

 

Prijave sa svim traženim dokumentima u zatvoenoj koverti dostaviti lično ili poštom preporučeno,  sa naznakom za Ocjenjivački sud/Žiri „ Izbora najboljeg sportiste Kantona za 2018. godinu „ ili za  ” Komisiju za nagrade i priznanja SS SBK/KSB ” na adresu :

Sportski savez SBK/KSB

Erika Brandisa bb

72270 Travnik

(Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca, tačnu adresu i kontakt telefon)

Javni poziv  otvoren je do 20. januara 2019. godine

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

Broj: 01-301/2018-12-10

Datum: 10. decembar 2018. godine

 

 

                                                                                                                   P R E D S J E D N I K

                                                                                                Mirsad Ibrišimbegović, dipl. inž. arh.