InfoStudent Info

Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ suorganizator 5. jubilarne studentske konferencije SKEI 2020

Peta, jubilarna studentska konferencija SKEI 2020 tokom marta bit će održana u Novom Mestu, u Sloveniji, a riječ je o međunarodnoj, naučno-stručnoj konferenciji koju je koncipirala prof. dr. Jamila Jaganjac, dekanesa Fakulteta poslovne ekonomije Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“.

 

 

Kako ističe prof. Jaganjac, jedinstveni program konferencije ima za cilj omogućiti transfer znanja i poslovni networking za učesnike: studente, profesore, privredu, ustanove i ostale zainteresirane.

Konferencija SKEI 2020 pruža mogućnost studentima završnih godina studija, kao i studentima koji su završili studij na jednom od tri ciklusa studija da predstave svoja istraživanja i primjenjiva rješenja. Praktični aspekt konferencije SKEI omogućava studentima da iskustva pisanja, prezentiranja i objavljivanja stručnih i naučnih radova stiču u međunarodnom okruženju. Studenti radove pripremaju sa mentorima.

Tematske oblasti ovogodišnje konferencije su:

Ekonomija i globalizacija,

Marketing,

Preduzetništvo,

Finansije i računovodstvo,

Poslovna informatika i računarske nauke,

Poslovno pravo,

Menadžment u obrazovanju,Menadžment u zdravstvenoj zaštiti,

Menadžment u sportu i turizmu i

Informacione tehnologije.

Organizator međunarodne studentske konferencije SKEI 2020 je Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko, jedan od partnera konferencije.

SKEI 2020 ima za cilj doprinijeti poboljšanju međunarodne saradnje u obrazovanju, koja je osnova budućeg ekonomskog i društvenog napretka država i naroda.

Da podsjetimo:

  • Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“, je bilo domaćin prve SKEI konferencije koja je održana 2016. godine (objavljeno 58 recenziranih radova),
  • godine SKEI konferencija je održana u Beogradu na Visokoj školi modernog biznisa,
  • Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru je bilo domaćin SKEI konferencije 2017. godine,
  • četvrta studentska konferencija SKEI 2019 održana je u BiH, u organizaciji Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ (objavljeno 59 recenziranih radova).

Treba napomenuti da je nosilac cjelokupnog projekta konferencije SKEI Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“ , ali zahvaljujući uspješnoj saradnji koju ova visokoškolska ustanova ima sa drugim univerzitetima  i visokim školama iz BiH, Slovenije, Hrvatske i Srbije, riječ je o studentskim konferencijama medjunarodnog karaktera, u čemu i jeste njihov poseban značaj.

Prva konferencija, SKEI 2016, organizirana je u partnerstvu sa dvije visokoškolske ustanove, dok je SKEI 2019 organizirana sa sedam partnerskih visokoškolskih ustanova, čime su se proširile, ne samo partnerske veze, nego i tematske oblasti konferencije.

 

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript