NajaveTravnik

U četvrtak Početna konferencija projekta „TREIN – Mreža poduzetništva i inovacija Travnik“

Početna konferencija projekta „TREIN – Mreža poduzetništva i inovacija Travnik“ održat  će se u četvrtak, 27. februara 2020. godine u 11 sati u prostorijama Centra za edukaciju mladih – CEM Travnik (Bosanska 131).

 

Konferencija se organizuje u okviru projekta “TREIN – Mreža poduzetništva i inovacija Travnik” (TRavnik Entrepreneurship and Innovation Network) koji ima za cilj da kroz sinergiju javnog, civilnog, privatnog i obrazovnog sektora kreira dinamično i podsticajno okruženje za otvaranje i rast novih preduzeća u atraktivnim i brzo rastućim sektorima općine Travnik i Srednjobosanskog Kantona/Kantona Središnja Bosna.

Projekat će narednih 18 mjeseci implementirati Lokalno partnerstvo za razvoj preduzetništva koga čine: Općina Travnik – vodeći partner, REZ Agencija (Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH), Služba za zapošljavanje SBK/KSB, NVO Centar za edukaciju mladih CEM Travnik, Sveučilište/Univerzitet “Vitez” u Travniku i Nobil d.o.o. Nova Bila.

Lokalno partnerstvo Travnik jedno je od pet partnerstava kreiranih u okviru projekta „EU4Business – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju“, koga finansira Evropska unija u BiH, a realizuju GIZ, UNDP i MOR.