Travnik

U KŠC „Petar Barbarić“ Travnik online maturanti polažu online maturu

U Katoličkom školskom centru „Petar Barbarić“ – Gimnazija Travnik maturanti gimnazije školske 2019./2020. godine polažu online maturalne ispite.

Od 42 maturanta iz tri završna razreda gimnazije, 30 maturanata polaže maturalne ispite, dok je 12 maturanata oslobođeno polaganja mature. Svi maturanti uspješno su položili esej iz hrvatskog jezika i test znanja iz engleskog jezika. U tijeku je pismeni dio ispita iz izbornih područja, što ispitna Povjerenstva vjerno prate.

 

Maturantima želimo puno uspjeha do završetka maturalnih ispita koji je planiran u petak, 5.lipnja 2020. godine.