Centralna Bosna

U Travniku promovirana kampanja “Poštuju život, ne oružje”

U Travniku je upriličena promocija kampanje “Poštuj život, ne oružje”  na Centralnom gradskom trgu.

 

Riječ je o kampanji koja je pokrenuta kao odgovor na povećani broj incidenata uzrokovanih vatrenim oružjem.

U kampanji učestvuje svih 10 kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u FBiH, MUP Republike Srpske, te Policija Brčko distrikta BiH, uz kontinuiranu informisanost Koordinacionog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja (SALW) u BiH.

Kroz događaje koji se održavaju širom Bosne i Hercegovine, uz razgovor sa policijskim službenicima, građani i građanke, kao i mladi i djeca će imati priliku da čuju nešto više o samom projektu.

Poseban akcenat je nad odgovornim vlasništvom nad oružjem čime sprječavamo tragične slučajeve, dok neodgovornim vlasništvom dovodimo u opasnost sve u njegovoj blizini. Ovo je i jedna od ključnih poruka kampanje “Poštuj život, ne oružje”.

Nakon predavanja policijskih službenika o ovoj važnoj temi za bh. društvo,  upriličen je razgovor i kviz za djecu i mlade o njihovim stavovima i poznavanju ove problematike.

Osim u Travniku, javni događaji promocije kampanje podizanja svijesti o opasnostima SALW- a održani su u: Sarajevu 13. novembra;ć, Livnu 15. novembra, Širokom Brijegu 16. novembra i Zenici 17. novembra.