Kult ART

Udruženje Bosanski kulturni krug obilježilo treći rođendan

Povodom 8. septembra, Dana osnivanja Bosanskog kulturnog kruga, sinoć je u Travniku  organizirano predavanje prof. dr. Husnije Kamberovića, pod nazivom “Nacionalni identiteti u Bosni i Hercegovini u historiografiji i javnom diskursu”.

 

Ovo predavanje je nastavak tradicije udruženja da na ovaj datum organizira predavanje o temi iz humanističkih ili društvenih nauka koja je na neki način obilježila prethodnu godinu.

Prisutnoj publici u prepunoj dvorani Ex Ponto – mjesto susreta, u Rodnoj kući Ive Andrića, novoizabrani akademik ANUBiH-a prof. Kamberović predstavio je historijski razvoj, specifičnosti i glavne aktere nacionalnih pokreta na području Bosne i Hercegovine od polovine 19. stoljeća do modernih vremena.

Naglašena je i bitna razlika u shvatanju grupnih identiteta u predmoderna vremena i tokom posljednjih stoljeće i pol, te različiti načini formiranja nacija i država u svijetu.

Prof. Kamberović je ponudio, također, i osvrt na trenutnu situaciju u našoj državi u kojoj i sada postoje jasna neslaganja oko shvatanja nacije, oko prihvatanja pojma unitarne bosanske nacije, nasuprot postojećim i dobro utvrđenim trima nacionalnim korpusima.

 

(Bosanski kulturni krug)