Travnik

Univerzitet u Travnik organizuje workshop posvećen klimatskim promjenama

Fakultet za tehničke studije Univerziteta u Travniku zajedno sa Asocijacijom geofizičara i ekologa Srbije (AGES) organizator je Prvog međunarodnog workshopa – „Prilagođavanje klimatskim promjenama u BiH i Srbiji kao odgovor na prirodne i antropogene nepogode“ pod pokroviteljstvom EAGE (European Association of Geoscientist and Engineers) i CEI (Central European Initative).

Radionica će se održati od 6 – 8. juna 2016. godine na Fakultetu za tehničke studije Univerziteta u Travniku i jedna je u nizu aktivnosti u okviru dvogodišnjeg humanitarnog projekta Assessment of flood damaged infrastructures in Bosnia & Herzegovina and Serbia, koji AGES izvodi kroz program SEG (Society of Exploration Geophysicists) Geoscientists Without Borders – Geolozi bez granica (2015-2017) na klizištima u Srbiji i BiH, uz angažovanje eksperata iz: Australije, Japana, Italije, Švedske, BiH i Srbije.

Teme Workshopa su vezane za poplave u slivu rijeke Save u posljednjih pet godina, kao i za trenutno stanje u BiH, Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji u domenu rizika od klizišta poslije velikih poplava u regionu 2010., 2013. i 2014. godine.