Centralna BosnaInfo

Volonteri potpisali ugovore

Volonteri koji su primljeni na stručno osposobljavanje u Ministarstvo zdravstva i socijalne politike i Ministarstvo pravosuđa i uprave  potpisali su Ugovore o stručnom osposobljavanju  bez zasnivanja radnog odnosa.

Potpisivanju je prisustvovao ministar zdravstva i socijalne politike SBK, Nikola Grubešić (HDZ BiH) .

nikola_grubesic

Vlada Srednjobosanskog kantona  je izdvojila oko 3 miliona  konvertibilnih maraka kako bi omogućila da preko 300 mladih i školovanih  osoba steknu radno iskustvo, zarade i tako osiguraju neophodne preduvjete za prijave na konkurse za radna mjesta.

Volonteri će nakon završenog volonterskog rada u trajanju od godinu dana, imati uslove za polaganje Ispita općeg znanja, što će im biti prednost pri pronalasku prvog zapošljavanja.