Student Info

Završen „InWeek“ na Edukacijskom fakutetu Univerziteta u Travniku

Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku u periodu od 11.05. do 18.05. organizirao je  InWeek, info sedmicu otvorenih vrata u kojoj je  na potpuno novi način ponuđrno mnoštvo edukativnih, informativnih i zabavnih sadržaja.

Novonastala situacija izazvana pandemijom korona virusa pretvorena je u izazov kojim je napravljen iskorak u području visokog obrazovanja i inovativnim pristupom, te je svojevrsnim preseljenjem u „online svijet“ osmišljena kampanja u okviru koje su  javnosti kroz kreativne sadržaje predstavljeni način rada, akademsko osoblje, studenti, studijski programi i projekti.

Na kraju „InWeek“ na brojna pristigla pitanja u video javljanju odgovorili su: prof.dr. Hazim Selimović, dekan Edukacijskog fakuleta  i doc.dr. Amra Tuzović voditeljica studija.