Student InfoTravnik

U povodu obilježavanja 10. obljetnice osnutka i rada Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ studenti prava  će simulirati suđenje

U povodu obilježavanja 10. obljetnice osnutka i rada Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ studenti prava  će simulirati suđenje u slučaju kaznenog djela primanja mita i zloupotrebe položaja.

 

 

U sklopu programa obilježavanja 10. obljetnice osnutka i rada Sveučilišta/Univerziteta VITEZ, Fakultet pravnih nauka  je organizirao simulaciju sudnice za slučaj u kojem se optuženi terete za kazneno djelo primanja mita i zloupotrebe položaja.

 

-Simulacija suđenja, kao druga faza Pravne klinike, gdje se studenti predstavljaju predmetima iz prakse, prilika su za usvajanje novih praktičnih znanja te razvijanje i usavršavanje retoričkih vještina. Iznad svega, to je jedno korisno iskustvo stjecanja uvida u vođenje postupka pred sudovima, a i ovakvim vidom edukacije studente osposobljavamo za buduće pravničke profesije“, naglasio je viši asistent, mr. Adnan Pirić koji već četiri godine  zaredom organizira simulacije sudnice i priprema studente za ovakav vid demonstracije usvojenog znanja.

 

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije (9.12.2018.) studenti prava Sveučilišta „VITEZ“ u utorak, 4.12.2018., u amfiteatru „Zagreb“ Sveučilišta „Vitez“  će simulirati  sudnicu u slučaju istog kaznenog djela.