Kamen temeljac za još jedan objekat u kompleksu Elči Ibrahim-pašine medrese

Danas  je u Travniku održana svečanost, a nakon toga položen je kamen-temeljac za izgradnju četvrtog objekta u kompleksu Elči Ibrahim-pašine medrese. Četvrti objekat gradit će se u neposrednoj blizini Medrese na zemljištu koje je kupljeno prije osam godina, a kako bi se riješilo pitanje dvorane za tjelsni odgoj i smještaj učenika medrese. Objekat se gradi sredstvima Ministarstva vakufa i islamskih pitanja države Katar. To je isto ministarstvo koje je sagradilo Gazi Husref-begovu biblioteku, Islamski centar u Zagrebu i gradi Islamski centar u Ljubljani. Vrijednost projekat je 1.098.000 eura. Protor koji će dobiti najstarija obrazovna ustanova u SBK je 1.500 kvadratnih metara.

medresa2

Ovoj svečanosti prisustvovali su Muhammed Džebr El-Menai, pomoćniku direktora Uprave za vjerske poslove Ministarstva vakufa i islamskih poslova države Katar, Aliju Muhammed El-Merzuki, šefu Odjela za knjige i rukopise pri Upravi za vjerske poslove, Ministarstva vakufa i islamskih pitanja države Katar i ambasadoru države Katar u BiH, Rašid Mubarek Al-Kawari, te izaslanik reisul-uleme, mr. Nusret ef. Abdibegović, direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta IZ-e i zamjenik reisul-uleme, mr. Husein ef. Smajić, direktor Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ-e, kao i muftijia travnički  dr. Ahmed ef. Adilović i kantonalni premijer, Tahir Lendo i ministri u Vladi SBK.