Mladi

Održana druga radionica iz Projekta “Majka priroda”

Druga radionica iz ciklusa „Majka Priroda“ održana je na vlašićkom lokalitetu Suho polje. U šetnji od Smeta polaznici radionice, njih devet, zahvaljujući snježnom pokrivaču planine imali su priliku vidjeti tragove divljači, koje je Slobodan Ličanin Lika, ekspert-voditelj radionice, rastumačio kao tragove medvjeda, srne, vuka, lisice.
Lovac Ličanin je, kao jedan od najboljih poznavalaca Vlašića, djeci i mladima predstavio neke karakteristike medvjeda, vuka i risa, a lideri ove radionice Lejla Karzić i Harun Karahasanović iz Youth&Nature Teama, uz pomoć Nedžme Sefer i Affana Inđića, priredili su zabavne i edukativne igre koje je osmislila Maiann Suhner, čiji je angažman u Švajcarskoj za rad s djecom i mladima u prirodi bio presudni podstrek i inspiracija za nastanak projekta Majka Priroda.
Učesnici radionice posjetili su ergelu bosanskih brdskih konja na Vlašiću i to je za njih bio prvi susret s ovom autohtonom pasminom konja, čiji je opstanak u BiH ugrožen.
Ciklus radionica “Majka priroda” organizira Udruženje “Bosanski kulturni krug” iz Travnika.