Travnik

Biskupi i provincijali pozvali na solidarnost unutar Crkve

U Nadbiskupskom sjemeništu u Travniku održan je Međudekanatski susret biskupa i provincijala u duhu pastoralne inicjative sa namjerom da se pojača povezanost i zajedništvo sa župama kojima je potrebna pomoć. Na ovom skupu bili su prisutni svi dekani iz BiH, biskupi, provincijali i generalni vikari, te Vijeće za kler.

Nova pastoralna inicjativa je u duhu Drugog vatikanskog sabora, a usmjerena je ka  boljem upoznavanju i donošenju konkretnih smjernica za Dan solidarnosti unutar crkve kroz različite aktivnosti uz posebnu pozornost na male zajednice izbjeglih i prognanih, te na povratničke zajednice.

Biskupi su nakon sastanka prisustvovali i euharistijskom slavlju zajedno sa hodočasnicima koji posjećuju grob Petra Barbarića, a nakon toga priređen je i susret biskupa sa sjemeništarcima u Nadbiskupskom sjemeništu koje radi u sklopu KŠC „Petar Barbarić“.