Travnik

CEM započeo program građanskog aktivizma za mlade

Centar za edukaciju mladih, u saradnji sa Mješovitom srednjom školom „Travnik“ i Općinom Travnik pokrenuo je još jedan program za mlade, „Ja, aktivista“, na temu građanskog aktivizma i učešća mladih u procesima donošenja odluka.

 

U svom prvom ciklusu program će obuhvatiti učenike drugog razreda MSŠ „Travnik“, koja je potpisivanjem Memoranduma o saradnji na ovom projektu, nastavila razvijati svoje partnerstvo sa CEM-om, omogućavajući svojim učenicima dodatno sticanje znanja i vještina izvan obrazovnog procesa.

Kvalitet programa prepoznala je i Općina Travnik, također prihvativši poziv CEM-a za saradnju u ovom pilot programu, kao partner, ali i aktivni učesnik u realizaciji planiranih aktivnosti, posmatrajući mlade kao najbolji resurs za razvoj i unapređenje naše zajednice.

Pored edukacijskog dijela programa na temu sistema vlasti u BiH, organa lokalne vlasti, uloge građana u zajednici, te načina učešća mladih u donošenju odluka, učesnici programa imaju priliku i posjetiti institucije i ustanove koje se bave donošenjem i implementiranjem odluka u lokalnoj zajednici, kao i prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća, te u praksi vidjeti kako funkcioniše jedno zakonodavno tijelo lokalne samouprave.

Na kraju edukacijskog dijela programa, učesnici će imati zadatak podnijeti građansku inicijativu Općinskom vijeću o problemu u lokalnoj zajednici, koji odaberu kao njeni građani.

Program „Ja aktivista“ uveliko će doprinijeti razumijevanju funkcionisanja lokalne samouprave među mladim ljudima, procedura rješavanja određenih pitanja, čije poznavanje će im biti od velike koristi u budućem životu u njihovoj lokalnoj zajednici, te uopće približiti ih lokalnoj samoupravi i razbiti stereotipe o pasivnim građanima i organima vlasti.

 

(CEM)