Uncategorized @bs

Danas je Međunarodni dan vatrogasaca

Širom svijeta danas se obilježava Međunarodni dan vatrogasaca, istinskih heroja koji se često izlažu raznim rizicima kako bi spasili ljudske živote, imovinu i prirodu. Dežurstva u ovom poslu traju 24 časa, ekipe u svakom trenutku moraju biti spremne da po pozivu građana izađu na teren, a to je ustvari i smisao postojanja vatrogasaca.

 

Vatrogastvo u Travniku ima dugu tradiciju,a Teritorijalna vatrogasna jedinica Travnik (TVJ) prošle godine obilježila je veliki jubilej 140 godina postojanja.

Vatrogastvo na području općine Travnik datira od 12. juna 1879. godine kada je održana osnivačka skupština i osnovana prva vatrogasna organizacija u Bosni i Hercegovini pod nazivom „Dobrovoljno vatrogasno društvo u Travniku“.

Incijativa za osnivanje društva je potekla nakon velikih požara koji su se dogodili u drugoj polovini 19 vijeka, a nosioci te incijative bili su radnici i zanatlije grada Travnika. Osnivačkoj skupštini prisustvovao je veliki broj Travničana, a u tek osnovano vatrogasno društvo učlanilo se 30 članova.

Tada je izabran Upravni odbor na čijem čelu je bio Ivo Budimirović a za sekretara je izabran Anton Vajs.

Oprema koju su imali tadašnji vatrogasci uglavnom se sastojala od vila, ašova, budaka i dr. Nakon afirmacije društva tadašnja gradska uprava je uvidjela da je društvo korisna institucija i počela je pomagati njihov rad.

Tadašnji gradonačelnik Travnika Muharem beg Teskeređić krajem 1880. godine tokom službenog puta u Beč svojim sredstvima kupuje ručnu vatrogasnu pumpu, koja je u tadašnje vrijeme bila posljedna riječ tehnike i poklanja je Travničkim vatrogascima.

Kroz istoriju Travnički vatrogasci su imali nekoliko velikih požara, a jedan se desio 1903 godine kada je vatrena stihija progutala 582 kuće, 329 sporednih zgrada, 60 dućana, 7 đamija i sinangogu. Uzrok požara bila je iskra iz lokomotive. Drugi  požar koji je zadesio Travnik ali ipak manji po intezitetu desio se 1912 godine.

Za svoj rad društvo je dobilo mnoga priznanja među kojima su sigurno najvažnija priznanju 1954. godine Zlatnu medalju za požrtvovanost od Vatrogasnog saveza BIH, 1965 godine Orden sa crvenom zvijezdom kojim je društvo odlikovao Josip Broz Tito.

Travnički vatrogasci su učestvovali u mnogim intervencijama širom bivše države ( Bugojnu, Donjem Vakufu, Sarajevu, Aleksincu, Kreki i mnogim drugim mjestima).

Iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Travnik 2004. godine Odlukom Općinskog vijeća Travnik formirana je Upravna organizacija Teritorijalna vatrogasna jedinica Travnik koja je nastavila kontinuitet i gaji tradiciju  Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Travniku i ove godine slavimo 140 godina vatrogastva na području naše Općine.