Travnik

Danas je Svjetski dan slobode medija

Javna kampanja ”Građani i novinari zajedno u borbi za istinu” održava se danas u 14 gradova BiH povodom 3. maja – Svjetskog dana slobode medija.Kampanju organizuje Vijeće za štampu u BiH, u saradnji s Omladinskom novinskom asocijacijom u BiH (ONAuBiH) i Asocijacijom srednjoškolaca u BiH (ASuBiH),

Pultovi su postavljeni u Banja Luci, Bihaću, Brčkom, Cazinu, Gacku, Goraždu, Istočnom Sarajevu, Mostaru, Posušju, Sarajevu, Travniku, Trebinju, Tuzli i Zenici.

Volonteri Lokalnih timova ONAuBiH i ASuBiH na centralnim gradskim zonama informiraju građane o pravu da se žale na netačno i neprofesionalno izvještavanje štampe i online medija, kroz pojašnjenje žalbene procedure Vijeća za štampu u BiH.

Tokom kampanje će biti provedeno i anketno ispitivanje o stanju medijskih sloboda u BiH i poštivanju prava građana na tačnu i profesionalno plasiranu informaciju, uz podjelu Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Cilj kampanje je informirati i potaknuti građane da koriste svoje pravo i šalju žalbe Vijeću za štampu u BiH na neprofesionalno medijsko izvještavanje, ali i da se informišu o stanju medijskih (ne)sloboda u BiH, sve češćim prijetnjama i napadima na novinare i važnosti poštivanja ustavom zagarantovanog prava na slobodu izražavanja.

Od početka 2016. godine Vijeće za štampu u BiH zaprimilo je 186 žalbi građana na izvještavanje štampe i online medija, od čega se 24 žalbe odnose na komentare posjetilaca internet portala.

Od ukupnog broja zaprimljenih žalbi, 50 je riješeno samoregulacijom, objavom demantija, reagovanja, ispravke ili izvinjenja, odnosno uklanjanjem komentara koji sadrže govor mržnje, huškanje ili diskriminaciju.

Uprkos sve većim ugrožavanjima slobode izražavanja i pritisaka na rad medija, veliki broj žalbi riješenih samoregulacijom pokazuje da printani i online mediji u BiH sve više prihvataju samoregulaciju medija, navode iz Vijeća za štampu BiH.