Obavještenja

Farmaceutsko-zdravstveni fakultet organizira kontinuiranu edukaciju

Farmaceutsko-zdravstveni fakultet (FZF) Univerziteta u Travnika organizira kontinuiranu edukaciju na temu “Radna i okupaciona terapija u tretmanu i rehabilitaciji fizičkih i psihičkih trauma i oštećenja”.

 

Predavači su: prof.dr. Muradif Hajder, prof. dr. Predrag Grubor, doc.dr. Nada Spasojević, dr. Zehra Halilović, specijalista neuropsihijatar i mr.sc. Nedim Muftić. Kontinuirana edukacija je akreditovana od strane Komore zdravstvenih tehničara Federacije BiH sa 25 bodova . Akreditacijski broj A-01-02/20.

Cijena edukacije je 1.200 KM, a održava se od 29. 02. do 11. 04. 2020. godine u konferencijskoj sali Farmaceutsko-zdravstvenog fakulteta (FZF) u Travniku.