Najave

II Naučno – stručne konferencije sa međunarodnim učešćem, na temu, „Medicinsko i zdravstveno pravo u Bosni i Hercegovini i Europskoj uniji, stanje, izazovi i perspektive“,

U sklopu “Dana nauke u Federaciji BiH” na 8. decembra na Vlašiću će biti održana II Naučno – stručna konferencija sa međunarodnim učešćem, na temu, „Medicinsko i zdravstveno pravo u Bosni i Hercegovini i Europskoj uniji, stanje, izazovi i perspektive“.

 

Organizator je Centar za kriminalistička, kriminološka i pravna istraživanja i Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB.

Cilj Naučno – stručne konferencije je okupiti naučnike i praktičare medicinskih, zdravstvenih, pravnih, humanističkih te drugih prirodnih i društvenih disciplina. Ali i sve one koji daju svoj doprinos profesionalnom unapređenju struke i razvijanju najviših moralnih vrijednosti, kako iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe. Na taj način organizatori žele dati svoj doprinos normalnom funkcionisanju pravnog sistema i vladavine prava, te stvaranja moderne pravne države. Radovi dokazanih stručnjaka u datim oblastima biće predstavljeni kroz moderne i interaktivne prezentacione forme u okviru planiranog skupa, sa posebnim akcentom na aktuelna dostignuća i osvrtom na date probleme kada je u pitanju zadata tema.

Medicinsko i zdravstveno pravo su relativno nove pravne discipline, ali ni u Bosni i Hercegovini nisu nepoznanice. Pojedinačni problemi iz područja medicinskog i zdravstvenog prava izučavani su u okviru drugih nauka još od početka prošlog stoljeća, a u posljednjih tridesetak godina medicinsko pravo se počelo proučavati i predavati kao samostalna pravna disciplina. Bavljenje medicinskim ili zdravstvenim pravom zahtjeva usvajanje širokog spektra znanja.

Razvojem biomedicinskih nauka (novih tehnologija, medicinskih istraživanja, robotike, itd.) kao i samog društva, odnosa prema ljudskim pravima i bioetici povećava se broj pitanja kojima se ove naučne discipline bave. Sve to dovodi do stalne i ubrzane potrebe propitivanja načela i zakonitosti koji vladaju i imaju prevagu unutar ovog područja, te vode ka konstantnom promišljanju instituta koji se proučavaju u okviru medicinskog i zdravstvenog prava.

Uprkos razvojnom putu koje je grana medicinskog prava do sada prošla u Bosni i Hercegovini, ona još uvijek nije zaokružena cjelina, no jasno je da je danas potrebnija nego ikada. Konferencija, pored ostalog treba dati odgovore i definisati sličnosti i razlike medicinskog i zdravstvenog prava u odnosu na sudsku medicinu, ali i sličnosti i razlike između medicinskog i zdravstvenog prava i to sa stanovišta praktične, kliničke primjene i mogućih etičkih nedoumica. Do sada analizirana i pregledana literatura sugeriše da poznavanje ovih činjenica može biti ključno za unapređenje i potpunu implementaciju medicinskog i zdravstvenog prava u pravni i zdravstveni sistem Bosne i Hercegovine, sa ciljem osiguravanja kvaliteta zdravstvene usluge i ostvarivanje prava svih učesnika u njihovom pružanju. S druge strane, potpuno poznavanje i primjena ovih grana prava u oblasti zdravstvene djelatnosti dodatno bi doprinjela humanizaciji pravne i medicinske nauke.

Uz Vašu pomoć i doprinos, sigurni smo da će kvalitet i diskusija biti na visokom nivou.
U ime Naučnog i Organizacionog odbora, unaprijed se radujemo susretu.

Prof.dr.sc. Sead Karakaš,
predsjednik Naučnog odbora

Doc. dr. sc. Adnan Pirić,
predsjednik organizacionog odbora

 

TEME

Naučno – stručna konferencija sa međunarodnim učešćem omogućit će učesnicima da tematska cjelina bude lični izbor učesnika vezano za oblasti: medicinskog, zdravstvenog prava ili druge naučne discipline, prirodne, tehničke, društvene ili humanističke discipline kojom se bavi, a koja je usko vezana sa temom konferencije.

JEZIK

Službeni jezik/ci konferencije su bosanski, hrvatski, srpski i engleski.

OPĆE UPUTE

1. Prijava rada i učešća

Molimo da vaš rad ili prijavu učešća pošaljete najkasnije do 15.11.2023.godine.
Svi prijavljeni radovi bit će uzeti u razmatranje i recenziranje.

2. Prihvatanje radova i upute za autore
Sve radove pregledat će članovi Programskog odbora i obavijestit će autore o prihvatanju rada. Prezentacija pozvanih predavača na konferenciji će trajati 10 do 20 minuta.
3. Naučno stručni časopis

Svi prihvaćeni radovi će biti objavljeni u Naučno stručnom časopisu Centra – Kriminalističke, kriminološke i PRAVNE teme.

4. Važni datumi

-Rok prijave rada ili učešća: 15.11.2023. godine
-Obavijest o prijemu i prihvatanju rada: 25.11.2023.
-Datum održavanja konferencija 08.12.2023. godine (petak) od 10:00 sati.

5. Registracija – kotizacija

Molimo Vas da sažetak/prijavu rada pošaljete e-mailom na sljedeću adresu: [email protected] ili [email protected].

Kotizacija za učešće/izlaganje i objavu rada u Časopisu 100,00 KM

Kotizacija/učešće za članove Centra i radnike Zavoda Besplatno
Kotizacija/učešće za studente Besplatno

Uplatu kotizacije izvršiti na broj žiro računa NLB bankaBiH:1322602022923870). Potvrdu o uplati predočiti prilikom registracije.

Kotizacija bez uključenog smještaja podrazumjeva:
– Piće dobrodošlice,
– kafe pauze tokom trajanja Konferencije,
– svečani ručak,
– akreditaciju i prisustvo predavanjima,
– materijal konferencije,
– certifikat o učešću,
– objava rada u Časopisu,

6. Smještaj

Za rezervaciju smještaja potrebno je obratiti se direktno Hotelu „Central“

Naslovna


na e.mail: [email protected] ili direktno na broj telefona: +387 (0) 62 818 412
Ukoliko prilikom prijave naznačite da smještaj rezervišete za konferenciju ugovoren je popust za učesnike (obavezna naznaka “konferencija”).

 

Hotel Central Vlašić, jedan od najimpozantnijih objekata na planini Vlašić, hotel gdje klasični elementi dizajna odražavaju vremenski karakter novog doba i savremenih trendova pružajući neuporedivu udobnost, eleganciju i praktičnost. U najatraktivnijem dijelu Vlašića, blizu svakodnevnog zbivanja, tačnije rečeno, u srcu Babanovca nudeći vrhunsku uslugu, udobnost i odmor tokom cjele godine. Idealno je mjesto, kako za zimske (skjanje, snowboarding, sankanje), tako i za ljetne aktivnosti (planinsko pješačenje, biciklizam, šetnje). Pored hotelskog smještaja gostima stoje na raspolaganju: kaffe-bar, rstoran, ljetna bašta, moderno opremljeni bazen po najvišim standardima, jacuzzi, sauna i tursko kupatilo za vaš potpuni užitak. Svojim gostima obezbijeđuje vožnju quadom, biciklima, te električnim biciklima.

Web sajt: https://hotelcentralvlasic.com/

Lokacija:https://www.google.com/maps/place/Hotel+Central+Vla%C5%A1i%C4%87/@44.311987,17.572624,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0x22ddbeb5f2472e18!5m2!4m1!1i2!8m2!3d44.311987!4d17.572624

 

7. MJESTO ODRŽAVANJA

Planina Vlašić se nalazi u Srednjoj Bosni. Njegov je najveći vrh Paljenik (Opaljenik 1943 m).

 

Vlašićka visoravan je visoka 1.300 m, a poznata je po glasovitoj tradiciji spravljanja vlašićkog sira, kao i turizmu na Babanovcu , gdje se vremenom etablirao novi bosanskohercegovački centar zimskog turizma, kojeg posjećuju i strani gosti, zahvaljujući otvaranju skijaških staza i novih hotela.

Na planini Vlašiću izvire rijeka Ugar.

 

Vlašićka visoravan počinje kod vrha Ljute grede.

Ka jugu se prostire golemi travnjak sa sočnim livadama prema Vlaškoj gomili i Paljeniku. Brojna stada (dželepi) ovaca pasu po tim livadama od ranog proljeća do kasne jeseni. Središte proizvodnje vlašićkog sira je na ovom mjestu. Zimi privlači strastvene skijaše. Za njihove je potrebe krajem 1930-ih počela gradnja velike planinarske kuće u srcu Vlašića, kod vrela Kraljice ispod Crnog vrha (1731 m). Druga planinarska kuća je na Devečanima (1768 m), kamo vode dobri markirani putevi iz Travnika i iz Turbeta preko Paklareva. Vlašićki masiv ka zapadu prelazi u Karaulu goru preko koje se povezujes Komarplaninom. Iznad Paklareva Galica prelazi u Vlašić. S istoka ograničuju ga rječice Kozica i Bila. Vlašić je i pogodan kraj za uzgoj pčela u ovom dijelu Europe, a razvija se i seoski turizam.

8. Kontakt informacije za drugu naučno stručnu konferenciju sa međunarodnim učešćem

Centar za kriminalistička, kriminološka i pravna istraživanja (CKKPI)
Školska, 72 270 Travnik, Bosna i Hercegovina
Tel/Mob: +38761527728
E.mail:[email protected] ili [email protected].

Dana, 08. decembra, 2023. godine

Hotel „CENTRAL“
Vlašić
Travnik
Bosna i Hercegovina