Inicijativa Almira Švage  zastupnika u Skupštini SBK

Na posljednjoj sjednici Skupštine Srednjobosanskog kantona zastupnik Almir Švago (SBB BiH) uputio je inicijativu prema  Zastupničkom domu Parlamenta F BiH koja se odnosi na izmjene Zakona o penzijsko –invalidskom osiguranju Federacije BiH.

 

-Cilj moje inicijative jeste ispraviti nepravdu koja je novim Zakonom o PIO nanesena demobilisanim borcima, RVI, i čitavoj boračkoj  populaciji!  Naime,  Federalni parlament je usvojio novi Zakon o PIO, kojim je ukinut vojni, odnosno ratni staž, kao pogodnost za demobilisane borce prilikom  odlaska u penziju!  Znači, dosadašnji Zakon o PIO je ratni staž priznavao kao radni staž u dvostrukom trajanju, a novi Zakon je ratni staž izbrisao u potpunosti! – pojasnio je zastupnik Švago.

Almir Švago, zastupnik SBB u Skupštini SBK

Iako većina demobilisanih boraca ne zna za ove izmjene, posljedice za kompletnu boračku populaciju su pogubne, naglasio je on.

-Upravo sa namjerom  da borci ponovo dobiju pravo koje im je ovim zakonom oduzeto, ja sam i pokrenuo ovu Inicijativu – rekao je zastupnik Almir Švago.