InfoStudent Info

Internacionalni univerzitet Travnik (IUT) prvi reakreditovani univerzitet na području SBK-a

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona izdalo je Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku rješenje o institucionalnoj akreditaciji. Rješenje kojim je Internacionalni univerzitet Travnik reakreditovan je potvrda kvalitetnog rada i razvoja IUT-a od osnivanja pa do danas.

 

Na osnovu zadovoljenja svih postavljenih kriterija od strane najvišeg organa za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Bosne i Hercegovine, Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku dobio je ovaj iznimno značajan dokument, te na taj način postao prvi reakreditovai univerzitet na području Srednjobosanskog kantona. Rješenje o institucionalnoj akreditaciji izdaje se na period do pet godina.

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku je po isteku petogodišnje akreditacije podnio zahtjev za institucionalnu akreditaciju Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK koji je proslijeđen Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH sa prijedlogom za imenovanjem Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka za institucionalnu akreditaciju.

Na osnovu izvještaja i mišljenja Komisije stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta, da Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku ispunjava propisane uvjete i da je ispunio svih deset kriterija za institucionalnu akreditaciju, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH dala je Preporuku o akreditaciji Internacionalnog univerziteta Travnik, na osnovu kojeg je Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona dodijelilo Rješenje o institucionalnoj akreditaciji.

Članovi Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta na visokoškolskim ustanovama, na osnovu posmatranih deset oblasti tokom obavljene posjete Internacionalnom univerzitetu Travnik kao i tokom trajanja procesa akreditacije do konačne preporuke, dala je visoke ocjene za posmatrane oblasti.

S obzirom da je cilj Internacionalnog univerziteta Travnik postizanje visokog standarda kvalitete obrazovanja, neprekidno se radi na unapređenju i inoviranju nastavnih planova i programa, kao i uvođenju novih metoda u izvođenju nastave, u skladu s ubrzanim tehnološkim razvojem.