Najave

Internacionalni Univerzitet Travnik organizuje XV Međunarodno savjetovanje

Internacionalni univerzitet Travnik – Saobraćajni i Ekološki fakultet, organiziraju, u saradnji sa akademskim partnerima – Rezekne univerzitet, Latvija, Univerzitet Udine, Italija (Odjel za poljoprivredu, hranu, ekologiju i animalnu nauku) i Ekološki istraživački institut, Italija, XV Međunarodno savjetovanje “Saobraćajni, ekološki i ekonomski problemi i perspektive rješavanja u zemljama Zapadnog Balkana s osvrtom na Bosnu i Hercegovinu” koje će se održati . 19. i 20. maja 2017. godine na Vlašiću, Hotel Pahuljica.

Detaljnije pogledajte na web – stranici Internacionanog Univerziteta  Travnik

http://www.iu-travnik.com/