Oglasi

Javni oglas za izbor članova Općinske izborne komisije Travnik

Objavljuje se javni oglas za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Travnik.

 

 

Članove Općinske izborne komisije Travnik imenuje Općinsko vijeće Travnik, uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

Mandat članova izborne komisije traje 7 (sedam) godina i teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na Odluku Općinskoga vijeća Travnik, o imenovanju članova OIK.

U skladu sa Izbornim zakonom i Uputstvu, kandidati za člana OIK, moraju ispunjavati opće i posebne uslove.

Kompletan tekst javnog poziva možete pronaći ovdje. Prijavni obrazac preuzmite ovdje.