Najave

Program Okruglog stola „Meokrnje – simbol borbe protiv fašizma”

Dvanaestog septembra (12. 09.) 2023. godine u Amfiteatru  Internacionalnog fakulteta u Travniku održat će se  Okrugli sto „Meokrnje – simbol borbe protiv fašizma” na temu „Antifašistička borba u Travničkom kraju u Drugom svjetskom ratu i Odbrambeno – oslobodilačkom ratu 1992-1995”. Program Okruglog stola. 

 

 

 

 10,00: svečano otvaranje

 

  • Obraćanje predsjednika Organizacionog odbora „Meokrnje godine”, načelnika Općine Travnik, prof. dr. Kenana Dautovića;
  • Obraćanje pokrovitelja, premijera Srednjobosanskog kantona Tahira Lende.

 

10,30 – 11,00: Uvodna riječ: akademik prof. dr. Mirko Pejanović, predsjednik Naučnog odbora, potpredsjednik Akademije nauka i umjetnosti BiH, „Značaj platforme o radu Ratnog predsjedništva BIH u ratnim uslovima za odbranu Bosne i Hercegovine“.

  1. tematska cjelina: „Priprema i organizacija Odbrambeno oslobodilačkog rata na području regije Travnik“:

 

11,00 – 11,15: dr. Vahid Karavelić, (potpredsjednik SABNOR-a KS), „Metode pripreme oružanog otpora i komparacija iskustva savjetovanja u Stolicama 1941. i u Mehuriću 1992.“;

11,15 – 11,30: Remzija Šiljak, brigadir A RBIH, (predsjednik Udruženja za zaštitu tekovina borbe za BiH, Srednjobosanskog kantona), „Teritorijalna odbrana i njena uloga u odbrani Republike Bosne i Hercegovine“.

 

11,30 – 11,40: Pitanja za izlagače referata

 

  1. tematska cjelina: „Komparativni uvid u iskustvu otpora fašizmu u Narodnoslobodilačkoj borbi i Odbrambeno oslobodilačkom ratu 1992- 1995“:

11,40 – 11,55: prof. dr. Selmo Cikotić, (Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu), „Kontinuitet moralnih i političkih vrijednosti odbrane Meokrnja i BiH”;

 

11,55 – 12,10: Sead Đulić, dipl. dramaturg, (predsjednik SABNOR-a BiH), „Moral i moralne vrijednosti u Narodnooslobodilačkoj borbi i Odrambeno – oslobodilačkom ratu 1992- 1995“.

 

12,10 – 12,20: Pitanja za izlagače referata

 

 

12,35 – 12,50: prof. dr. Sead Turčalo, (Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu), „Međunarodna podrška Narodnoslobodilačkoj borbi i Odrambeno -oslobodilačkom ratu 1992- 1995“;

 

12,50 – 13,05: doc. dr. Dženan Dautović, (Zavičajni muzej Travnik, Travnik), „Dešavanja na travničkom području tokom Drugog svejtskog rata na osnovu podataka iz arhivskih fondova Zemaljske komisije za Bosnu i Hercegovinu za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača“.

13,15 – 13,25: Pitanja za izlagače referata

 

III.  tematska cjelina: „Humanitarna aktivnost društvenih struktura, saradnja sa međunarodnim organizacijama i humanitarno zbrinjavanje izbjeglica“:

13,25 – 13,40: Ajdin Muhedinović, MA, (Institut za historiju, Sarajevo), „Djelovanje Merhameta u BiH u toku Drugog svjetskog rata. Politički aspekt humanitarnog društva“;

13,40 – 13,55: Mirzada Vrbanjac, prof., (Kantonalni arhiv Travnik), „Uloga dobrotvornih društava u prihvatanju prognanih”;

13,55 – 14,10: dr. Željko Šain, prof. emeritus, (Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu), Odgojno – obrazovni rad kao osnova postojanja, opstojnosti i razvoja domovine i države Bosne i Hercegovine, fragmentarni pristup naznaka za daljna naučno – stručna istraživanja.

14,10 – 14,25: Pitanja za izlagače referata

 

IV.  tematska cjelina: „Mediji u NOB-u i u Odbrambeno – oslobodilačkom ratu“:

14,25 – 14,40: Vildana Selimbegović, dipl. novin., (glavna i odgovorna urednica „Oslobođenja“): „Mediji u ratu i o ratu“;

14,40 – 14,55: dopisni član ANUBiH dr. Asim Mujkić, (Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu), „(Anti)fašizam i revizionizam“;

14,55 – 15,10: prof. dr. Kenan Dautović, (Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu), „Antifašizam između fašizma i neofašizma”.

15,10 – 15,20: Pitanja za izlagače referata

 

15,30 – 16,00: Promocija Zbornika radova sa Okruglog stola „Meokrnje – simbol borbe protiv fašizma“ održanog 22. jula 2022. godine u Travniku, promotori:

 

  • prof. dr. Kenan Dautović, predsjednik Organizacionog odbora;
  • akademik Mirko Pejanović, predsjednik Naučnog odbora.

 

16,00: moderator-ZATVARANJE Okruglog stola