Info

Ljetno računanje vremena počinje 25. marta

Ljetno računanje vremena počet će 25. marta, pomjeranjem kazaljki za sat unaprijed. Tako će se vrijeme u dva sata, računati kao tri sata. Ljetno računanje vremena trajat će do posljednjeg vikenda u oktobru.

 

Pomjeranje kazaljki je od 1916. godine uvedeno u oko 70 evropskih država. Ljetno računanje vremena uvelo se kako bi dani tokom ljeta, iako to obuhvaća i dio proljeća te jeseni, duže trajali. Do pomicanja sata i uvođenja ljetnog računanja vremena došlo je zbog potrebe da se smanji trošak električne energije. Kako dan traje duže, imamo više prirodne svjetlosti i trošimo manje energije.

 

Ne zaboravite pomaknuti kazaljke jer u nedjelju spavamo jedan sat kraće, ali zbog toga dobivamo ‘duži’ dan.